Long time no see

brukar man ju säga när man inte träffats på länge. Det har varit litet si och så med tid och ork, men nu gör jag ett försök att komma igång igen. Många hjortar har det blivit i bloggen och fler lär det bli, för de kommer på besök dagligen, ofta flera gånger per dag. Men litet omväxling har vi haft. En råget har börjat komma med sitt kid, en välväxt kille som redan är större än mamma!
 
Här kommer några bilder på rådjuren.
 
Long time no see
 
you usually say when you haven't met for a long time. It has been a bit slow and so with time and energy, but now I try to get started again. Many fallow deer have been seen in the blog and more will come, they visit us daily, often several times a day. But we have had a little change. A roedeer has started to bring her fawn, a grown-up guy who is already bigger than mom!

Here are some pictures of the roedeer.
 
 
 
 
Fler bilder finns på Linnekulla.se
 
More pictures can be found at Linnekulla.se
 
 
Vi hörs!
 
See ya!