Sommaren går på sparlåga

Summer goes on a low flame
 
Och det gör kungsljusen också, bara enstaka blommor lyser på stänglarnas "vekar".
 
And so do the Great Mullein , only occasional flowers glow on the stalks' wicks.
 
 
 
Men malvorna håller fortfarande igång.
 
But the mallows are still running.
 
 
Ett annat höstligt förebud är hagtornens röda bär. Nu blir det fest för koltrastarna!
 
Another autumnal sign are the red berries of the hawthorn. Now it's going to be a party for the blackbirds!
 
 
En uppmärksam fågel kan få litet extra tilltugg. Bärfisar håller till på bladen.
 
An attentive bird can get a little extra snack. Stink bugs hide on the leaves.
 
 
Vi hörs!
 
See ya!