Slätnackad bistekel -Gasteruption jaculator

 Gasteruption jaculator
 
Det vet väl alla vad det är? Själv visste jag inte mycket förrän jag fick en på bild i dag. Att det var en parasitstekel visste jag på grund av utseendet, sedan fick jag hjälp i facebookgruppen "Vilken insekt" med släktnamnet och lyckades sedan googla fram art.
 
De parasiterar på solitära bin och getingar, som citronbin och eventuellt vissa murarbin och tapetserarbin, skriver Artfakta från Artdatabanken Honan undersöker biets yngelgång genom avlyssning, sticker in sitt långa äggläggningsrör och lägger ett ägg som snabbt kläcks, käkar upp larvens matförråd och sedan larven. Länk till artikel hos Wildlife.
 
Doesn´t everyone know what it is? Well, I didn't know much myself until I got a picture of one today. That it is a parasitoid wasp I knew because of the appearance, then I got help in the facebook group 'What insect' with the family name and then I managed to google species.
 
They parasitize on solitary bees and wasps, here a link to an interesting article at Wildlife.
 
 
 
Vi hörs!
 
See ya!
 
#1 - - John:

Fina och skarpa foton Krister!😊 Du lyckas hitta de små insekterna!

Svar: Tack John!
Christer Nilsson