Man kan inte få allt

You can´t get them all
 
Plötsligt kom två hjortkalvar skuttande utanför fönstret. Jag såg fram emot en härlig bildserie på busande kalvar, men innan jag hunnit byta objektiv brakade de igenom ett hasselsnår. Jag bara skymtade dem i en glugg.
 
Suddenly, two deer calves came running outside the window. I was looking forward to a lovely series of playing calves, but before I managed to change lenses, they broke through a hazel. I just spotted them in a small opening.
 
 
Men så tittade en av dem tillbaka, och jag fick en bild.
 
But then one of them looked back, and I got a picture.
 
 
Inte vad jag sett fram emot, men en bild i alla fall. Tidigare på dagen såg jag ett småsovarbi (Chelostoma campanularum) i en näva. De gillar mest blåklockor, men nävan gick tydligen också bra.
 
Not what I was looking forward to, but a picture anyway. Earlier in the day I saw a Small Scissor-bee (Chelostoma campanularum) in a small cranesbill. They like bluebells the most, but apparently the cranesbill was good enough.
 
 
 
Vi hörs!
 
See ya!