Kraftsamling i sommarslutet

Power collection in the summer end
 
Flockar av sångfåglar far runt i buskar och snår för att hitta insekter att äta. Det gäller att bygga upp den lilla kroppen inför den förestående flyttningen söderut. I dag kom en flock lövsångare (Phylloscopus trochilus) och letade mat i paradisbusken och gullrisblommor.
 
Flocks of songbirds fly around in bushes and flowers to find insects to eat. It is important to build up the small body before the journey southward. Today a flock of willow warbler (Phylloscopus trochilus) came and looked for food in the beautybush and golden rod flowers.
 
 
 
Många var årsungar som skall göra sin första resa.
 
Many were born this summer and will make their first trip.
 
 
 
Vi hörs!
 
See ya!