Grön med antenner på huvudet. Marsian?

Green with antennas on head. Martian?
 
Jag träffade på en liten grön figur med antenner på huvudet. En marsian tänkte jag. Men det var ett litet solitärbi, ett metallsmalbi (Lasioglossum morio).
 
I met a small green figure with antennas on the head. A Martian, I thought. But it was a small solitary bee, a Common Green Furrow-bee (Lasioglossum morio).
 
 
 
 
 
 
 Vi hörs!
 
See ya!