En marsian i gräset!

 
A marsian in the grass!
 
I dag har det varit ordentligt blåsigt här i Skåne. Inte så mycket rörelse i djurvärlden, men desto mer i växtligheten. Jag såg en ensam och litet tilltufsad vallmo och tänkte att den kan få bli bildmotiv.
 
Today it has been really windy here in Skåne. Not so much movement in the animal world, but all the more in the vegetation. I saw a lonely and slightly fuzzy poppy and thought it might become an image motif.
 
 
Det blåste som sagt, och en vindpust fick blomman att röra sig. Rörelseoskärpa i bilden, men på ett mjukt sätt. Den får hänga med.
 
It blew as I said, and a breath of wind made the flower move. Motion blur in the picture, but in a soft way. It may be good enough.
 
 
När jag kom in till datorn och tittade på bilderna upptäckte jag att en marsian tittar fram i gräset till vänster om blomman!
 
When I came to the computer and looked at the pictures I discovered that a marsian is looking ahead in the grass to the left of the flower!
 
 
Vi hörs!
See ya!