Död åt copycats!

Dead to copycats!
 
Mimikry är när ett djur härmar ett annat djurs utseende för att avskräcka fiender. Blomflugor liknar ofta getingar, det gör att fåglar inte är så snabba med att ta dem. I dag fick jag bevittna en händelse på det temat.
 
Jag såg på avstånd att det var något på gång i gullriset, och riktade kameran dit. I sökaren såg jag en geting som verkade slåss med någon. Det var snabba ryck, och innan jag han ordna till kameran riktigt gav sig getingen iväg med något i famnen. Två bilder hann jag få, och de avslöjar att getingen tog död på en blomfluga för att ta hem som mat åt larverna i boet.
 
Blomflugan var försedd med mimikry, den försökte se ut just som en geting. Getingen blev kanske sur på förklädnaden? ;-)
 
Gula blommor med fajtande gul och svart randig geting och dito blomfluga blev rena fixeringsbilden.Jag har försökt framhäva huvudpersonerna litet, hoppas att de syns!
 
English
Mimicry is when an animal mimics another animal's appearance to deter enemies. Hoverflies are often similar to wasps, which means that birds are not so quick to catch them. Today I witnessed an incident on that theme.
 
I saw from a distance that there was something going on in the golden rod, and pointed the camera at it. In the viewfinder I saw a wasp that seemed to be fighting with someone. It was a quick jerk, and before I really arranged it for the camera, the wasp flew away with something in her arms. I got two pictures, and they reveal that the wasp killed a hover fly to take home as food for the larvae in the nest.
 
The hoverfly was fitted with mimicry, it tried to look just like a wasp. Maybe the wasp got mad at the disguise? ;-)
 
Yellow flowers with sweeping yellow and black striped wasp and same for the hoverfly became the pure fixation image. I have tried to emphasize the main characters a little, hope they are visible!
 
Getingen har kopplat greppet och gör bruk av gadden!
The wasp has linked the grip and makes use of the sting!
 
 
Färdigt! En bråkdels sekund senare for getingen iväg med matpaketet.
Finished! A fraction of a second later the wasp flew away with the food package.
 
 
Vi hörs!
See you later!
#1 - - Trond Grönvold:

Intressant som vanligt

Svar: Tack Trond!
Christer Nilsson