Återvändare?

Returnee?
 
I början av sommaren kom mängder med tistelfjärilar (Vanessa cardui) hit. De kom från Medelhavet och till och med från trakter söder om Sahara. De förökade sig och dog, nu kläcks den nya generationen och gör sig beredd att flytta tillbaka söderut. En av naturens fantastiska strategier för överlevnad!
 
In the early summer, lots of "the painted lady" butterflies (Vanessa cardui) came here. They came from the Mediterranean and even from sub-Saharan regions. They multiplied and died, now the new generation hatches and is ready to move back south. One of nature's fantastic survival strategies!
 
 
 I går när jag var ute med kameran fick jag se en getingliknande stekel. När jag såg den i näbild upptäckte jag att den hade en kunglig krona i pannan. Det var en bivarg, Philanthus triangulum. Bivargar anfaller honungsbin, förlamar dem med ett stick och tar med dem till sin underjordiska yngelkammare, där honungsbiet, fortfarande vid liv men förlamat, får bli matförråd åt bivargens larver.
 
Bloggen Vetenskapspedagogen har en mycket intressant artikel om detta, "Zombies i naturen del sju: zombeevolution med honungsbin och bivargar". Rekommenderas!
 
Yesterday when I was out with the camera I saw a wasp-like hymenopteran. When I saw it in close-up, I discovered that it had a royal crown on its forehead. It was a bee wolf, Philanthus triangulum. Bee wolves attack honey bees, paralyze them with a sting and take them to their underground breeding chamber, where the honey bee, still alive but paralyzed, may become a food supply for the bee wolf larvae.

The blog The Science Educator has a very interesting article on this, 'Zombies in the wild part seven: zombie evolution with honey bees and bee wolves'. Recommended! 
 
 
 
Vi hörs!
Wellcome back!