Älskog i sensommaren!

Lovemaking in late summer!
 
Häromdagen fick jag se en blodröd ängstrollslända (Sympetrum sanguineum) som verkligen gjorde skäl för namnet. Dagen därpå tegelröd ängstrollslända (Sympetrum vulgatum), ett par som var strängt upptagna med att föra släktet vidare. Känsliga tittare varnas! ;-)
 
The other day I saw a Ruddy Darter (Sympetrum sanguineum) that really made a reason for the name. The next day, vagrant darter (Sympetrum vulgatum), a couple that was strictly concerned with passing on the genus. Viewer discretion is advised!  ;-)
 
 
 
Jag gick en sväng till en hedliknande äng i närheten för att se om hedblomster (Helichrysum arenarium) kanske blommade. Det gjorde de! Mycket få, men de blommade! Mycket glädjande, de är rödlistade och fridlysta.
 
I went to a heath-like meadow nearby to see if dwarf everlast (Helichrysum arenarium) might be in bloom. They were! Very few, but they bloomed! Very pleasing, they are red listed and protected.
 
 
Vi hörs!
 
See ya!
En kommentar publicerat i Djur och natur
Taggar: Helichrysum arenarium, Ruddy Darter, Sympetrum sanguineum, blodröd ängstrollslända, dwarf everlast, hedblomster
#1 - - Gunnel Holmqvist:

Intressant, intressant👌

Svar: Tackar!
Christer Nilsson